HJEM

PARTI OG LAND - HAND I HAND

NORSK FOLKEPARTI

HALLO

NOEN FÅ ORD OM OSS

 

Partiet (Norsk Folkeparti) er det eneste partiet i Norge som hegner om landets etniske norske befolkning.

 

Etter at også Fremskrittspartiet (FrP) har vist at de heller ikke duger når det gjelder innvandring og islamisering, er Partiet nå landets eneste håp.

 

FrP snakker og snakker, men kan ikke oppvise noen resultater hverken når det gjelder bompenger, mindre byråkrati, islamisering etc. De andre partiene nærmer seg klassen for landsforæderi med påfølgende riksrett.

 

Partiet ønsker å beholde den kristne kulturarv og en etnisk norsk befolkning i fred og fordragelighet

 

**********************************************

 

Kontaktmann for Partiet er: Oddbjørn Jonstad, epost: post@partikontoret.no

Partiets epost er: post@partiet.no eller post@partikontoret.no

Partiets telefon er: 451 70 340 (til tider ubetjent)

Partiets adresse er: Norsk Folkeparti

Postboks 145, 1429 VINTERBRO.

ANDRE NYTTIGE SIDER

PARTIKONTORET

 

Dette er Partiets partikontor som yter den nødvendig politisk service.

 

PARTIFORMANN

 

Dette er partiformannens side hvor han m.a. kommenterer viktige politiske hendelser.

 

POLITIKERKONTORET

 

Her finnes en oversikt over politikere som ikke duger i møte med det virkelige politiske liv

 

VÅRE PROSJEKTER

 

Oversikt over noen pågående prosjekter. Listen er ikke komplett.

 

Arbeidet med å gjøre partiet bedre pågår kontinuerlig. Dette gjelder spesielt det å gjøre partiet og dets utmerkede program, kjent og akseptert i befolkningen. Dette for å vinne flere sympatisører og potensielle velgere.

 

 

© Copyright 2015. All Rights Reserved.